StoryEditor

PZP verzus havarijné poistenie

19.11.2013, 14:00
Autor:
vanvan
Viete kedy sa hradí škoda z havarijného poistenia a kedy z PZP? Akú škodu vám nikto nepreplatí? Radia odborníci.

Čo nepokrýva PZP ani havarijné poistenie a potrebujem na to ďalšie pripoistenie?

PZP ani havarijné poistenie (bez pripoistení) nepokrýva škody spôsobené vodičovi, osobám žijúcim s poisteným v jednej domácnosti, finančné straty pri totálnej škode (chápané ako rozdiel medzi reálne zaplatenou kúpnou cenou a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku škody), škody na batožine, prepravovanom náklade vo vozidle vinníka, škody spôsobené na vlastnom majetku poisteného – napríklad, ak si pri vjazde do svojej garáže poškodí garážovú bránu, no a, samozrejme, ani škody uvedené vo výlukách jednotlivých poisťovateľov.

Skontrolujte si PZP

Keď kupujete vozidlo z druhej ruky, vždy si overte, či predchádzajúci držiteľ mal platné a zaplatené PZP! Ak mal bývalý majiteľ PZP, ktoré zaniklo pre neplatenie predtým, než ste vozidlo kúpili, a súčasne ste už vy vlastníkom/držiteľom v období, keď malo byť platné jeho PZP, tak až do skončenia poistného obdobia dohodnutého podľa pôvodného PZP predchádzajúceho majiteľa ste povinný poistiť sa v tej istej poisťovni (!). Akékoľvek iné poistenie u iného poisťovateľa je v zmysle zákona neplatné. Môžete mať teda v ruke zmluvu, zaplatené poistné, a aj tak budete nepoistený.
 
   
   

Odporúčané pripoistenia k PZP a havarijnému poisteniu sú predovšetkým poistenie úrazu prepravovaných osôb, poistenie batožiny, poistenie právnej ochrany, pri starších vozidlách pripoistenie rozšírených asistenčných služieb a vzhľadom na meniaci sa prístup poisťovateľov k likvidácii škôd na sklách určite aj poistenie čelného skla. Špecifickou skupinou sú podnikatelia. Tí by mali zvážiť aj poistenie prepravovaných vecí, či už vlastných (živnostníci – opravári, montéri...), alebo cudzích (preprava tovaru a osôb...). Veľkí prepravcovia a dopravcovia sa potom riadia a poisťujú podľa špecifických predpisov. Rastislav Tesák, expert na poistenie majetku, Salve Finance

Mám uzavreté havarijné poistenie. Namontoval som do auta nové rádio a dal drahšie hliníkové kolesá. Kryje tieto nové veci súčasné poistenie, alebo si ho musím nechať prepočítať?

Ak do auta niečo domontovávate, je potrebné poisťovni to dodatočne nahlásiť. Tým sa totiž zvýši hodnota auta a poisťovňa vypracuje dodatok na dopoistenie novej veci. Dušan Petrovič, špecialista pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom

Havaroval som a zničil som si pri tom nový televízor, ktorý som viezol v aute. Kryje túto škodu havarijné poistenie alebo PZP?

Keďže PZP je poistením zodpovednosti za škody spôsobené inému, logicky z neho nemožno očakávať plnenie. Havarijné poistenie takúto škodu nekryje ani v prípade, že ste mali pripoistenú batožinu. Audiovizuálna technika je vo výlukách. Jediné možné krytie je cez pripoistenie prepravy. Toto je ale určené len pre prepravu v celoskriňových dodávkach, prípadne autách, ktoré majú zvonka nepriehľadnými fóliami zalepené okná batožinového priestoru. Pavol Michalec, Odborný garant pre neživotné poistenie, Universal malkérsky dom

Nabúrali do mňa a zničili mi nový televízor, ktorý som mal v aute. Kryje túto škodu havarijné poistenie alebo PZP?

V tomto prípade vám bola škoda na vašom majetku spôsobená iným motorovým vozidlom, bude sa to riešiť z PZP poistenia škodcu. Keďže televízor bol nový a jeho poškodenie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, máte nárok na náhradu v plnej hodnote TV. Ivan Gálik , garant pre likvidácie poistných udalosti Universal maklersky dom

Pri havárii som utrpel zranenie ja, môj spolujazdec a vodič druhého vozidla. Bolestné si môžeme nárokovať z PZP alebo z havarijného poistenia?

Nárokovanie bolestného sa rieši podľa okolností, za akých k poškodeniu zdravia prišlo. Ak je vinníkom vodič druhého vozidla, škodu si ja a moji spolujazdci uplatňujeme z PZP vinníka. Vodič druhého vozidla, vinník, nárok na náhradu z jeho vlastného PZP nemá. Ak som vinníkom ja, hradí sa z môjho PZP škoda na zdraví druhého vodiča. Škody spôsobené mojim spolujazdcom len v prípade, ak nejde o manžela alebo osoby žijúce so mnou v spoločnej domácnosti. Nárokovať si náhradu z havarijného poistenia môžem len ak mám pripoistený úraz osôb vo vozidle. Toto poistenie potom kryje škody na zdraví posádky môjho vozidla bez ohľadu na to, kto nehodu zavinil. Rastislav Tesák, expert na poistenie majetku, Salve Finance

Z ktorého poistenia, PZP alebo havarijného, sa hradí smrť vodiča, spolujazdca,...?

Z vinníkovho PZP sa kryjú tzv. náklady pri usmrtení, teda primerané náklady spojené s pohrebom, predchádzajúcim liečením poškodeného, vyplatenými dávkami (sirotský, vdovský dôchodok a pod.). Čo je však v súčasnosti sporné, a teda ťažko uplatniteľné z PZP, je odškodnenie za stratu blízkeho človeka. Problémom nie je uznanie tohto nároku v súdnom konaní, ale následné skutočné vyplatenie vysúdeného odškodného. Doterajšia prax bola taká, že poisťovne odmietali plniť tento nárok z PZP, opierajúc sa o rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Povinnosť platiť teda zostávala na samotnom vinníkovi, od ktorého bolo často nemožné peniaze reálne vymôcť. Je tu však relatívne čerstvé rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), podľa ktorého poisťovne budú musieť z PZP preplácať aj tieto škody. Rozhodnutia SDEÚ sú záväzné aj pre naše súdy, teda predpokladám, že dôjde k rozsudkom zaväzujúcim zaplatiť tento typ škôd z PZP vinníka, teda platiť budú poisťovne.

Kým sa však úplne nevyjasnia práva a povinnosti všetkých účastníkov nehôd, primerané výšky odškodného a priebeh celého procesu, odporúčam poistenie tohto rizika, teda smrti úrazom osôb vo vozidle, buď cez pripoistenie v rámci havarijného poistenia, alebo dokúpiť ako samostatný produkt. Rastislav Tesák, expert na poistenie majetku, Salve Finance

Vodiči pozor. Spôsobili ste nehodu a poisťovňa od vás chce peniaze? Môže!

Ak spôsobíte nehodu, dajte si pozor na to, kto nakoniec škodu zaplatí. Pri niektorých situáciách síce vaša poisťovňa je povinná poškodenému plniť, avšak následne si tento nárok alebo jeho časť uplatní voči vám. A kedy sa to môže stať?

Pokiaľ vodič spôsobil škodu vozidlom, o ktorom vedel, že nie je technicky spôsobilé na prevádzku na ceste. Ak teda napríklad nemáte zimné pneumatiky v čase, keď to predpisy prikazujú a „nedobrzdíte“, škodu budete platiť z vlastných peňazí. Podobne môžete dopadnúť, ak zabudnete na lehoty EK a STK.

Bola porušená povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu. Teda ak bola spôsobená škoda na vozidle alebo inom majetku nad 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 eur), alebo sa zraní či usmrtí osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné látky, prípadne sa účastníci nehody nedohodli na jej zavinení. Vo všetkých týchto prípadoch musíte volať políciu.

Ak v čase vzniku škody bol poistník v omeškaní s platením poistného. Odporúčam teda neodkladať si povinnosť uhradiť poistné na poslednú chvíľu. Za uhradené sa poistné považuje až pripísaním na účet poisťovne, teda treba radšej zaplatiť o pár dní skôr než v deň splatnosti, najmä ak preferujete úhradu šekom na pošte.

01 - Modified: 2005-09-19 13:48:00 - Feat.: 0 - Title: CRA RATING AGENCY zvýšila ratingy J&T BANKY so stabilným výhľadom
01 - Modified: 2023-06-06 09:01:18 - Feat.: - Title: Desať nástrah, ktoré na vás môžu číhať pri investovaní do fondov 02 - Modified: 2023-05-30 09:52:08 - Feat.: - Title: Životné poistenie je dôležité v každej dobe. Ale dnes predsa len o trochu viac 03 - Modified: 2023-05-23 09:20:16 - Feat.: - Title: Blíži sa zmena pre užívateľov elektrických kolobežiek. Vznikne pre nich nová povinnosť 04 - Modified: 2023-06-01 07:14:59 - Feat.: - Title: Extrémy počasia môžu ovplyvniť poistku. Toto sú rizikové oblasti na Slovensku 05 - Modified: 2023-05-19 07:35:10 - Feat.: - Title: Ako uvažovať v dobe inflácie, aby ste sa nedostali do finančných problémov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
10. jún 2023 21:07