StoryEditor

Košický ťah na tvorivosť

27.09.2005, 00:00
Autor:
Tibor  IčoTibor Ičo

Že Slovensko v ekonomickom kontexte nereprezentuje iba lacnú kvalifikovanú pracovnú silu s ponukou výhodných investičných stimulov pre zahraničný kapitál, ale aj veľký podiel vlastnej tvorivej invencie, s vysokým intelektuálnym vkladom, o tom húževnato presviedčajú iniciatívy Košického samosprávneho kraja. Ťah na všestranné využívanie vyspelých informačných technológií s dôrazom na inovačnú stratégiu naznačuje, že v tomto regióne to jeho predstavitelia s lepšou (hoci vzdialenou) budúcnosťou východniarov myslia vážne. V tejto sfére síce výsledky neprichádzajú bombasticky, neprinášajú rýchly efekt, ale smerovanie k pozitívnym zmenám je rukolapné. Svedčí o tom aj projekt spoločnej regionálno-inovačnej stratégie KSK a susedného severomaďarského regiónu, župy Borsód - Abaúj - Zemplén, s ktorou má košický VÚC už vyše roka zmluvne zakotvenú cezhraničnú spoluprácu. Ide o vytvorenie ambiciózneho programu, ktorý chce na základe analýzy dopytu a ponuky inovácií zameraných na potreby malých a stredných firiem ponúkať návrhy vecných, finančných aj inštitucionálnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, s dôrazom na poznatkovú ekonomiku v slovensko-maďarských pohraničných regiónoch. Na projekte rozvrhnutom na tri roky partnersky participujú aj regióny "starej" EÚ - rakúska oblasť Štajersko a španielsky región Castilia De Leon. Ich skúsenosti by mali prispieť ku konečnému cieľu: zvýšiť absorpčnú schopnosť KSK i maďarskej župy pri prijímaní finančnej pomoci z eurofondov. Na pohľad veľmi špecifická problematika v podstate posilňuje mechanizmy prenosu inovatívnych riešení a nových technológií z vedeckovýskumných centier k podnikateľom. Rýchly transfer nových myšlienok a nápadov do výrobnej sféry potrebuje kvalitný informačný servis. V Košickom kraji sa môže opierať o širokú bádateľskú základňu a bohaté výskumné tradície v tejto oblasti. Každá inovácia posúva ľudskú tvorivosť a invenciu k novým horizontom a skvalitňuje produkciu vo výrobnom procese. Podniky, ktorých konkurenčnou výhodou sú len nízke náklady a cena, postupne ustupujú firmám orientovaným na vysokú kvalitu. Snahou KSK a jeho maďarského partnera je vytvoriť v oblasti na východnej hranici EÚ žičlivé prostredie, ktoré by umožňovalo mobilizáciu miestnych zdrojov a široké rozvinutie intelektuálneho potenciálu ľudí žijúcich v pohraničnom, slovensko-maďarskom regióne. A mohlo by to tiež znamenať zastavenie masívneho "úniku mozgov" z Východu na Západ. Vďaka tomuto zámeru sa projekt stretol s pozitívnym ohlasom EÚ, ktorá uznala pozíciu KSK a maďarskej župy BAZ ako priekopnícku. Európska komisia projekt podporila sumou 703-tisíc eur. Nemožno vylúčiť, že sa stane modelom pre riešenie inovačnej stratégie vo všetkých zaostávajúcich európskych regiónoch.
Sila regiónov sa môže odzrkadliť aj v ich schopnosti využiť tvorivý potenciál obyvateľov a pripraviť ich na eurofinancie, smerujúce do technologického rozvoja opierajúceho sa o novú generáciu výrobných procesov a systémov, s využitím vyspelých komunikačných technológií a potenciálu malých a stredných podnikov. Prepojenie kreatívneho ľudského potenciálu premietnutého do vyspelých inovácií, s výskumom, organizáciou výroby, marketingom a predajom, môže v konečnom dôsledku výrazne pomôcť riešeniu vysokej nezamestnanosti na východnom Slovensku.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
02. október 2023 16:29