StoryEditor

Voľby 2022: Manuál pre voliča

11.10.2022, 15:02
Autor:
redred

Kto, kedy a ako môže hlasovať v historicky prvých spojených regionálnych voľbách na Slovensku? Prečítajte si podrobný volebný manuál.

Na Slovensku sa vôbec po prvýkrát uskutočnia spojené regionálne voľby. V rámci nášho volebného prehľadu sa dozviete kto, kedy a ako môže voliť v jesenných župných a samosprávnych voľbách.

 

Kedy a kde:

Prvé spojené regionálne voľby prebehnú v sobotu 29. októbra. Občania budú môcť hlasovať v rovnaký deň a v rovnakom čase od 07:00 hodiny do 20:00 hodiny.

Volič bude môcť voliť len v obci svojho trvalého pobytu a len vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Podrobné informácie o čase, mieste a spôsobe hlasovania môžete nájsť aj na webových stránkach ministerstva vnútra.

 

Kto sa na voľbách môže zúčastniť:

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Prekážka práva voliť:

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Ako voliť krok po kroku:

Administratíva tohtoročných spojených volieb bude náročnejšia ako po minulé roky. Ministerstvo vnútra preto začalo už v predstihu s distribúciou hlasovacích obálok v dvoch rôznych farbách – bielej a modrej. Ministerstvo však myslelo aj na prípadné komplikácie spojené s náročnejším volebným procesom a preto sa pri týchto voľbách budete môcť obrátiť na koordinátora, ktorý vás v prípade potreby usmerní.

Po príchode do volebnej miestnosti okrskovej volebnej komisii preukážete svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia následne zakrúžkuje Vaše poradové číslo voliča, ktoré sa nachádza v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

 

Farby obálok a hlasovacích lístkov je potrebné rozlišovať:

Komisia Vám v ďalšom kroku vydá prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi.

Zároveň dostanete aj jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Poznámka: Je potrebné si zapamätať, že modrá obálka a hlasovacie lístky s modrými pruhmi sa týkajú volieb do orgánov samosprávneho kraja. Biela obálka a biele hlasovacie lístky sa týkajú volieb do orgánov samosprávy obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

image

Volebná urna pre voľby do VÚC (v pozadí vľavo), volebná urna pre komunálne voľby (v pozadí vpravo), hlasovací lístok pre voľby do VÚC (v popredí vľavo) a hlasovací lístok pre komunálne voľby (v popredí vpravo). FOTO: TASR/Jakub Popelka

 

Voľby v Bratislave a Košiciach:

V prípade voličov, ktorí budú hlasovať v Bratislave a Košiciach platia pri voľbách do orgánov samosprávy obcí určité špecifiká. Po príchode do volebnej miestnosti Vám komisia vydá bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri biele hlasovacie lístky.

Jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

 

Spôsob hlasovania:

Po prevzatí obálok sa následne odoberiete do osobitného priestoru, ktorý je určený na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja budete môcť zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva (biela obálka a biele hlasovacie lístky) môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov potom vložíte do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

 

Hlasovanie voličov so zdravotným postihnutím:

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba. Nemôže však ísť o člena okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Poznámka: Ak vložíte hlasovací lístok do nesprávnej obálky, stane sa neplatným. Ak lístok upravíte nesprávne, komisia Vám na požiadanie vydá nové.

 - Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

 

Dve volebné schránky:

Po opustení priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vložíte modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Poznámka: Ak vložíte obálku do nesprávnej schránky, hlasovanie bude neplatné. Nepoužité  či nesprávne upravené hlasovacie lístky vložte do zapečatenej schránky, ktorá je  určená na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených lístkov. Ak tak neurobíte, bude Vám uložená pokuta vo výške 33 eur.

 

image

Volebná urna pre voľby do VÚC (vľavo) a vpravo volebná urna pre komunálne voľby. FOTO: TASR/Jakub Popelka

01 - Modified: 2023-01-19 16:30:38 - Feat.: - Title: Referendum v Sliači bolo v súlade so zákonom, nenamieta to ani prokuratúra, tvrdí primátorka mesta 02 - Modified: 2022-11-24 09:14:38 - Feat.: - Title: V 47 obciach si zopakujú komunálne voľby, vyhlásili ich na 25. marca 03 - Modified: 2022-11-16 13:15:01 - Feat.: - Title: Viskupič a poslanci Trnavskej župy zložili sľub. Odhlasovali nových zástupcov župana 04 - Modified: 2022-11-03 10:22:59 - Feat.: - Title: Polícia rieši 36 podozrení z volebnej korupcie 05 - Modified: 2022-11-02 17:30:00 - Feat.: - Title: Anomália komunálnych volieb. Dve obce s rovnakým problémom, v jednej odobrali odtlačky prstov členom komisie
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
26. september 2023 13:35