Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Ako si zvýšiť dôchodok? Dobrovoľným poistením

17.08.2019, 00:36
Autor:
vegveg
Dobrovoľné dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni môže využiť ten, kto v nej nie je povinne poistený. Myslí sa napríklad študent alebo nezamestnaný. Musí však mať viac ako 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí si podľa druhu priznaného dôchodku nemôžu vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

V prvom rade by mal každý, kto uvažuje z akéhokoľvek dôvodu o dobrovoľnom poistení vedieť, že nie je možný súbeh dobrovoľného s povinným nemocenským poistením. Nevzťahuje sa to na povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovú osobu, ktorá môže byť súčasne aj dobrovoľne poistená v nezamestnanosti. Dobrovoľné dôchodkové poistenie v súbehu s povinným poistením je možné. Obdobie dobrovoľného poistenia sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Poistenie v nezamestnanosti
Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje napríklad na sudcu, prokurátora, na obvineného vo väzbe, odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent a ani na osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Podľa zákona o sociálnom poistení nie je možný súbeh dobrovoľného poistenia s povinným nemocenským poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovej osoby. Netýka sa to dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré môže trvať aj v prípade súbehu s povinným poistením.

Možnosti v zahraničí
Súbeh dobrovoľného dôchodkového poistenia v dvoch členských štátoch EÚ, ak v jednom štáte existuje výlučne dobrovoľné dôchodkové poistenie, je možný. Naďalej platí pravidlo, že ak je osoba povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, nemôže byť dobrovoľne nemocensky a povinne nemocensky na Slovensku.

Príklad 1:
Živnostník podniká v Rakúsku a podlieha legislatíve Rakúska. V Rakúsku existuje výlučne dobrovoľný systém poistenia v nezamestnanosti. Nemôže si teda vybrať, či vstúpi do systému dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti na Slovensku alebo v Rakúsku, ale musí sa prihlásiť do systému dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v Rakúsku.

Príklad 2:
Žena je zamestnaná v Taliansku, povinne nemocensky je poistená tam. Nemôže sa preto prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie na Slovensku.

Príklad 3:
Samostatne zárobkovo činná osoba podniká v Lotyšsku. Pre dávky nemocenského poistenia a nezamestnanosti existuje v Lotyšsku dobrovoľný systém poistenia aj povinného poistenia. SZČO teda nepodlieha systému povinného poistenia v Lotyšsku. Keďže aj na Slovensku existuje systém dobrovoľného nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti, môže si vybrať, ktorý systém dobrovoľného poistenia sa na ňu bude vzťahovať.

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou
Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO. Spolu s prihláškou doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia. Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Teda, nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Platenie poistného
Po podaní prihlášky poisťovňa pridelí variabilný symbol, ktorý sa uvádza pri platení poistného. Okrem neho sa uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 072019). Ak sa uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):
- na nemocenské poistenie – 4,4 %
- na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS)
- na invalidné poistenie – 6 %
- do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
- na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Živnosť alebo zamestnanie
Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne zo zárobkovej činnosti, teda ako SZČO alebo zamestnanec. Potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca alebo vymeriavacím základom SZČO.

Napríklad, ak sa vymeriavací základ zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako dobrovoľne poistená osoba neplatí poistné na dôchodkové poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí vždy. Najviac z maximálneho vymeriavacieho základu.

Ak má niekto viacero zárobkových činností (napr. ako zamestnanec a súčasne aj ako povinne poistená SZČO) a je dobrovoľne poistenou osobou (podľa zákonom stanovených možností), poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z viacerých zárobkových činností.

01 - Modified: 2023-05-30 09:52:08 - Feat.: - Title: Životné poistenie je dôležité v každej dobe. Ale dnes predsa len o trochu viac 02 - Modified: 2023-05-23 09:20:16 - Feat.: - Title: Blíži sa zmena pre užívateľov elektrických kolobežiek. Vznikne pre nich nová povinnosť 03 - Modified: 2023-05-25 10:00:00 - Feat.: - Title: Extrémy počasia môžu ovplyvniť poistku. Toto sú rizikové oblasti na Slovensku 04 - Modified: 2023-05-17 13:12:53 - Feat.: - Title: Helena Vondráčková má dôvod na oslavu. Vysúdila si zvýšenie dôchodku. Toto je suma! 05 - Modified: 2023-05-19 07:35:10 - Feat.: - Title: Ako uvažovať v dobe inflácie, aby ste sa nedostali do finančných problémov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 18:45