StoryEditor

„Košický klaster nového priemyslu“ v priemyselnej a spoločenskej transformácii východného Slovenska

22.12.2022, 00:00

Potenciál východného Slovenska drieme v laboratóriách košických univerzít, laboratóriách Slovenskej akadémie vied a v novom priemysle. Dvere k vzájomnému rozvoju vedy a priemyslu otvára združenie Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Projekt, ktorý v tomto roku oslávil svoje prvé výročie v skromnej tichosti, sa etabloval na inštitúciu spolupracujúcu s renomovanými domácimi i zahraničnými spoločnosťami.

Skratka R&D nie je v našich končinách neznámou. Spolupráca vedeckovýskumného a priemyselného prostredia je vo vyspelom svete relevantným hýbateľom ekonomického rastu nielen podnikov investujúcich do vývoja a inovácií ale aj vzdelávacích inštitúcií či regiónov (krajín) ako takých. Dôležitosť vzájomnej previazanosti týchto dvoch prostredí a transferu technológií si uvedomuje aj prof. Pavol Miškovský, predseda predstavenstva CNIC, a jeho tím, ktorí v roku 2022 zaznamenali hneď niekoľko významných medzníkov. Tie dokážu svojím významom ovplyvniť budúcu podobu východného Slovenska nielen v celoštátnom, ale aj v medzinárodnom meradle. Dlhodobý rast vyspelej ekonomiky úplne závisí na vývoji technického pokroku.

Na druhej strane, hlavným cieľom ekonomiky má byť zlepšenie kvality života ľudí a nie rast HDP meraný kvantitatívnymi parametrami. Preto prioritou projektu CNIC je priniesť východoslovenskému regiónu významné skvalitnenie kvality života ľudí a udržateľný rast prostredníctvom rozvoja  technológií a na nich postavenom  novom priemysle.. Pre takýto rozvoj sú vybudované vhodné podmienky, čo dokazujú aj excelentní pracovníci centier CNIC, ktorých práve materiálne zabezpečenie a prostredie vhodné pre ich ďalší profesijný progres primäli vrátiť sa z renomovaných zahraničných inštitúcií späť na Slovensko,“ poznamenal prof. Miškovský.

image

Pavol Miškovský, predseda predstavenstva CNIC

archív CNIC a partnerov

Efektívne spolupráce a rýchly rast s CNIC

Spájanie špičkových vedcov z UPJŠ, UVLF, TUKE a ústavov SAV s priemyslom prináša možnosti spoluprác v oblastiach biomedicínskeho výskumu, progresívnych materiálov, zelených a čistých ako aj kvantových a informačných technológií. Podpora zakladajúcich členov, medzi ktorých patria, okrem univerzít a akadémie vied, aj mesto Košice a Košický samosprávny kraj, Univerzitná nemocnica Luisa Pausteura, a partneri z privátneho high-tech priemyslu, j, poukazujú na širokú medziinštitucionálnu podporu. Kvalita prebiehajúcich vedeckých výskumov prispieva k uzatváraniu spoluprác so zahraničnými spoločnosťami hľadajúcimi progresívne riešenia založené na relevantných dátach dostupných  z akademického prostredia. Zároveň spoločnosti spolupracujúce s CNIC nemusia realizovať kapitálové investície do nákupu prístrojov, vyhľadávať a zamestnávať odborníkov pre inovačný cyklus..

image
archív CNIC a partnerov

CNIC ako také

Ďalším z cieľov CNIC je príprava technologického i poradenského balíka pre start-up spoločnosti. K úspešným príbehom start-upov Saftra photonics s.r.o., RVmagnetics a.s. či Saftra-BioMAI, s.r.o. majú možnosť pridať sa začínajúce spoločnosti, ktorým dokáže Košický klaster nového priemyslu pomôcť pri ich rozvoji. Vzhľadom na bohaté know how v oblastiach manažmentu a ochrany duševného vlastníctva, možností komerčného prenájmu laboratórií, vyspelých technologických zariadení, ale aj vedeckého know-how, je štart nových spoločností jednoduchší a rýchlejší.

V priebehu roka 2022 uzatvoril Cassovia New Industry Cluster niekoľko významných spoluprác so spoločnosťami z high tech priemyslu prejavujúcimi záujem o výsledky a odborné konzultácie vedcov. Spoločnosti z oblastí informačných technológií, biomedicíny, vývoja zobrazovacej zdravotníckej techniky, materiálového výskumu, robotiky ale aj pokročilých nanosenzorov našli odpovede na otázky ako vyrábať rýchlejšie, lacnejšie a kvalitnejšie. K spolupráci vedcov a biznisu prispievajú aj stretnutia a demonštrácie konkrétnych výsledkov výskumov s ohľadom na prax. Zatiaľ posledná konferencia „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“  bola pripravená Košickým klastrom nového priemyslu a Košickou regionálnou komorou SOPK.

image
archív CNIC a partnerov

Okrem stretnutí s priemyslom, prebiehajú aj stretnutia manažmentu CNIC a zahraničných i slovenských politických reprezentantov, zástupcov kľúčových štátnych inštitúcií ako aj rokovania s úradmi tvoriacimi legislatívu v oblastiach inovácií a technologického transferu.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
27. marec 2023 08:09