Pixabay
StoryEditor

Ružový mozog verzus modrý mozog. Prečo naše mozgy fungujú úplne inak?

07.11.2018, 10:15
Nikto nepochybuje o tom, že muži a ženy majú iné svalstvo, inú výšku, váhu, telesné krivky aj pohlavné orgány. Prečo by teda mali mať ženy a muži rovnaký obsah lebky? Pozývame vás na tenký ľad „politicky nekorektnej“ vedy.

Feministky nás môžu napadnúť, že tento článok je zameraný proti ženám. Obidve pohlavia majú podľa nich rovnaký „unisex“ mozog s rovnakými schopnosťami. Nie je to pravda, čo potvrdzuje čoraz viac vedeckých štúdií. Že sa mozgy, myslenie a správanie obidvoch pohlaví líši, to vieme z každodennej skúsenosti. Priemerný muž je väčšinou agresívnejší a dôraznejší, nezablúdi tak často v lese a je lepší v matematike, geometrii a technických odboroch.

Priemerná žena väčšinou lepšie rozumie medziľudským vzťahom, viac sa stará o druhých a je lepšia v jazykoch a humanitných smeroch. Dôležité je slovo priemerný/priemerná, pretože existuje aj množstvo výnimiek. Feministky by vám to, samozrejme, vysvetlili tak, že rôzne psychické vlastnosti obidvoch pohlaví sú iba naučené roly. Pri narodení údajne pripomíname počítač bez operačného systému, ktorý nám do hlavy „nahrá“ až spoločnosť. Muž alebo žena sa z nás stane len vďaka výchove, ktorá sa údajne dá ľubovoľne meniť.

Že je to omyl, dokazujú aj chlapci a dievčatá, ktorí už vo veku troch mesiacov siahajú po autíčkach alebo po bábikách – dávno predtým, ako ich mohol niekto naučiť, aké hračky sa hodia k ich rolám. S hlavou naformátovanou „operačným systémom“ príslušného pohlavia sa teda už rodíme, čo dokazujú aj výskumy mozgu pomocou počítačovej tomografie. Táto metóda dokáže zobraziť, ktoré oblasti zapájame pri riešení najrôznejších úloh, problémov a situácií. Vedci vďaka nej objavili viac ako sto rozdielov, ktoré mozgy muža a ženy odlišujú.

Dôkazom je Rain Man
Ľavá mozgová hemisféra je sídlom logiky, jazykových schopností, matematických zručností a analytického myslenia. V pravej hemisfére sú, naopak, uložené emócie, cit pre medziľudské vzťahy, intuícia, tvorivosť a predstavivosť. Obidve časti mozgu spája zväzok nervových vlákien zvaný corpus callosum. Americký neurológ Roger Gorski si všimol, že ženy ho majú až o tretinu silnejší. Obidve hemisféry u nich spolupracujú omnoho viac, ako je to pri mužskom mozgu.

Výsledkom je napríklad preslávená „ženská logika“ (spájanie zdanlivo nesúvisiacich tém), ktorej muži nerozumejú. Prečo sa naše mozgy líšia? Jednou z príčin je pôsobenie pohlavných hormónov, ktoré štartuje už v maternici. Pri ženských plodoch estrogén zväčšuje centrá emócií a pamäti. Pri mužských plodoch testosterón podporuje centrá priestorovej orientácie a logiky. Lenže všetkého veľa škodí. Extrémne vysoká hladina testosterónu pred narodením je považovaná za príčinu autizmu – vrodenej poruchy myslenia, ktorú preslávil Dustin Hoffman vo filme Rain Man.

Autistov fascinujú číselné rady, z hlavy násobia niekoľkomiestne čísla a pamätajú si presné poradie stoviek kariet. Lenže im chýba schopnosť vnímať medziľudské vzťahy. Majú totiž extrémne mužský mozog. Ženy a muži státisíce rokov používali hlavy na odlišné činnosti. Práve preto sa v evolúcii postupne vyvinul mužský a ženský mozog, ktorý spracúva informácie odlišných spôsobom. Dnes už muž iba neloví a žena sa iba nestará v jaskyni o potomkov, ale rozdiely v správaní a myslení pretrvávajú. Tu je niekoľko modelových situácií. Nájdete v nich sami seba a svojho partnera či partnerku?

Viac vecí naraz
Doménou mužského mozgu je zacielenie pozornosti na jednu jedinú vec. Ide o evolučný pozostatok dávnej loveckej schopnosti, ako si môžeme všimnúť pri mačkách číhajúcich na myš. U muža sa absolútne sústredenie na to, čo práve robí, prejavuje napríklad pri sledovaní televízie. Počas tej chvíle pre neho v celom vesmíre existuje iba obrazovka – nič iné. Každé vyrušenie prežíva veľmi nepríjemne. Kedysi by totiž jeho šíp netrafil cieľ a v jaskyni by zavládol hlad.

Dnes zostalo len trápenie z vyrušenia. Keď muž číta noviny a do toho sa ozve manželkino „večerááá“, žena nerozumie, že ju muž nevníma, keď robí niečo iné. Jej mozog totiž, naopak, zvláda viac činností naraz – to, čomu počítačoví odborníci hovoria multitasking. Variť obed, zapnúť práčku, lúštiť krížovku, lakovať si nechty a pritom ešte telefonovať s kamarátkou? Prečo nie? Žene to umožňuje lepšia prepojenosť mozgových pologúľ, z ktorej vyplýva väčšia spolupráca jednotlivých centier. V evolúcii sa to vyvinulo z nevyhnutnosti starať sa o potomkov a okrem toho zbierať lesné plody a sledovať, či nezhasína oheň.

„Väčšina žien si dokáže čistiť zuby za pochodu a počas hovoru na najrôznejšie témy,“ vysvetľujú Allan a Barbara Peasovci v bestselleri Prečo muži nepočúvajú a ženy nevedia čítať v mapách. „Nerobí im žiadne problémy robiť s kefkou pohyby hore a dolu a súčasne druhou rukou krúživými pohybmi utierať stôl. Pre väčšinu mužov by to bolo náročné, ba dokonca nemožné. Keď si muž čistí zuby, vďaka svojmu mozgu, ktorý je zameraný na jedinú úlohu, sa úplne sústredí.“

Priemerná žena nezaparkuje auto tak dobre ako priemerný muž. Je vyššia pravdepodobnosť, že pri parkovaní odtrhne spätné zrkadlo alebo odrie lak. Nehnevajme sa na ňu, jej mozog sa jednoducho tak dobre neorientuje v priestore, čo opakovane dokazujú aj porovnávacie testy chlapcov a dievčat už krátko po narodení. Poznáte hru Tetris alebo stavebnicu Lego? Mužský mozog tieto hry zvládne lepšie, rovnako aj deskriptívnu geometriu. V dospelosti potom muži víťazia nad ženami v orientácii na diaľku. Môže za to výkonnejší hipokampus (časť mozgu, kde sa vytvárajú takzvané kognitívne mapy), ale aj lepšie vyvinuté centrá, kde sídlia neuróny, ktoré pripomínajú kompas. Aj keď sa neorientujú podľa geomagnetického poľa Zeme, ale podľa signálov zo zraku, sluchu a centra rovnováhy vo vnútornom uchu.

Tabletky menia kompas
Priemerný muž spoľahlivo príde do cieľa dlhej cesty a pravdepodobne sa nestratí. Zvlášť, ak má k dispozícii mapu, ktorú ženy nedokážu dobre využiť. Evolučné vysvetlenie je jednoduché. Muži často odchádzali na dlhé, niekoľkodňové výpravy za korisťou. Ich mozog je preto prispôsobený orientácii v rozsiahlej krajine, putovaniu po dlhšej ceste a vie nájsť cestu späť. Ženy sa viac zdržiavali v blízkosti jaskyne. Viac si všímajú detaily, ktoré im na menšom teritóriu slúžili ako orientačné značky.

„Existujú tisícky vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú mužskú prevahu v oblasti priestorových schopností,“ zhrnuli Peasovci. „Iba desať percent žien má dobré alebo vynikajúce priestorové vnímanie.“ Ak teda ako muž vyrazíte s partnerkou na trek a zveríte jej navigáciu, pravdepodobne sa obidvaja beznádejne stratíte. Na rozdiel od vás si ona bude presne pamätať zdanlivo nepodstatné drobnosti: čo mali oblečené ľudia, ktorých ste cestou stretli, a aké druhy čokolád mali v bufete pri lanovke.

Úplne iná situácia však nastáva, ak žena užíva takzvanú monofázickú antikoncepciu, v ktorej sa počas mesačného cyklu nemení pomer estrogénu a gestagénu. Vedci z americkej Pensylvánskej univerzity zistili, že ak ide o orientačné schopnosti, táto kombinácia hormónov ženský mozog pripodobňuje mužskému. Ženy, ktoré ju užívali, mali v testoch priestorovej orientácie výrazne lepšie výsledky ako ostatné ženy. Poučenie? Ak ste žena a vyrážate na víkend do hôr, zájdite k svojmu gynekológovi a pýtajte si recept. Monofázická antikoncepcia zníži nebezpečenstvo, že sa stratíte. Ide s vami partner? Ako bonus znížite riziko neželaného tehotenstva.

Tisíckrát viac slov
Rozdiely v stavbe a funkcii mozgov oboch pohlaví spôsobuje vo vzájomnej komunikácii medzi mužmi a ženami viac či menej úsmevné nedorozumenia a ťažkosti. Dôsledkom väčšieho prepojenia obidvoch hemisfér u žien sú napríklad iné „jazyky“, ktorými obidve pohlavia hovoria. Muži sa snažia byť viac-menej presní a opisní, ženy často preháňajú a používajú expresívne výrazy. Keď vám partnerka povie: „Už sa mi nikdy neukazuj na oči!“ alebo „Sto rokov si mi nedoniesol kvety!“, iste to nebudete brať úplne vážne. Ani ona sama to nemyslí doslova. Na rozdiel od muža iba okrem centra reči do komunikácie zapája aj centrum emócií.

Muži majú iba jedno centrum reči (takzvanú Broccovu oblasť), ženám ich príroda nadelila hneď niekoľko, a to v rôznych častiach mozgu. Preto sú omnoho výrečnejšie. Priemerný muž za deň použije asi sedemtisíc slov, žena ich vychrlí až dvadsaťtisíc. Ženy majú väčšiu slovnú zásobu a používajú synonymá. Dievčatá začínajú hovoriť omnoho skôr ako chlapci, skôr čítajú a rýchlejšie sa učia cudzie jazyky.

A ako všetci vieme z vlastných skúseností, muž v hádke so ženou nikdy nemôže vyhrať. Tieto rozdiely vznikli v praveku, keď muž celé hodiny ticho číhal na korisť. Nepotreboval preto veľa hovoriť – stačilo mu iba odovzdať ostatným mužom stručnú a jasnú informáciu, odkiaľ prichádza mamut a kedy vyraziť z úkrytu a začať ho mlátiť palicami. Mužský pocit spoluúčasti dodnes nepotrebuje slová. Keď sedia spolu dvaja muži pri ohni, mlčia a cítia sa spolu dobre.

E.T. volal domov
Žena sa v jaskyni starala o potomkov a o oheň. Preto musela kooperovať s ostatnými ženami z tlupy, s ktorými trávila väčšinu svojho času. Ak stovky generácií hovoríte, rečníte alebo iba tak tliachate, vaše rečové danosti sa evolúciou postupne zosilňujú. Preto sú dnešné ženy také utárané. A keď, naopak, mlčia, je to zlovestné ticho, veštiace, že žena je nahnevaná. Ak mlčí muž, nič tým nevyjadruje. Jeho mozog buď hľadá riešenia problému, alebo oddychuje. Partnerka ho však posudzuje podľa seba. Zdá sa jej, že za mlčaním je niečo zlé.

Pohlavné rozdiely v rozprávaní, ktoré majú pôvod v odlišných funkciách mozgu, si môžeme všímať aj pri telefonovaní. Muži sa rýchlo dohodnú, kedy, kde a prečo sa stretnú. Potom sa rozlúčia a zložia. Ženy sa rozprávajú desiatky minút, hovoria, koho stretli, čo mal oblečené, čo hovoril, čo si pri tom mysleli, aké bolo počasie... Na rozdiel od mužov im nejde ani tak o prenos informácií, skôr o udržanie sociálnej väzby. Práve preto sa ženy tak často sťažujú, že sa s nimi ich partneri nerozprávajú. „Aký je rozdiel medzi E.T. a manželom? E.T. volal domov,“ hovorí ženský vtip. „Porozprávať sa“ pritom znamená hlavne počúvať. Ak má totiž žena nejaký problém, vôbec neočakáva, že jej partner navrhne riešenie. Chce sa hlavne podeliť o svoje pocity. Hovoriť, hovoriť, hovoriť.

Dopĺňame sa
Stále pribúdajú dôkazy, ktoré potvrdzujú, že mužský a ženský mozog sú odlišné. Tieto vedecké objavy sú pritom politicky a ideologicky veľmi výbušné a často spôsobujú zlú krv. Feministky tvrdia, že to všetko je omyl – rodíme sa vraj rovnakí a do pohlavných rolí nás tvaruje až kultúra a výchova. Každá žena môže byť horská vodkyňa, vrcholová manažérka alebo automobilová pretekárka. A každý muž môže učiť v materskej škole, môže byť manželským poradcom, personalistom alebo policajným vyjednávačom.

Lenže vlohy pre jednotlivé povolania nie sú štatisticky rozdelené rovnomerne. Priemerný muž sa bude lepšie orientovať v priestore a bude súťaživejší. Priemerná žena sa viac vyzná v ľuďoch a bude mať lepšie presviedčacie schopnosti. Vôbec to neznamená, že by jedno pohlavie bolo lepšie alebo horšie ako to druhé. Príroda nás naprogramovala na rozdielne úlohy. Dopĺňame sa a aj preto (väčšinou) žijeme v pároch. Ale hlavne si predstavte tú nudu, keby boli muži a ženy rovnakí.

Mozog víťazí

V roku 1965 sa v kanadskom Winnipegu narodil chlapec. Keď mal sedem mesiacov, pri obriezke mu elektrický skalpel zničil penis. Chlapec sa dostal do rúk sexuológa Johna Moneyho. Jeden zo zakladateľov rodovej teórie veril, že naše pohlavné úlohy nie sú dané biologicky, ale že sa ich učíme. Dievčatá a chlapci sú vraj „psychosexuálne neutrálne bytosti“, z ktorých sa až výchovou stávajú muži a ženy. Doktor Money sa rozhodol dokázať to na zmrzačenom chlapcovi. V rámci hrozného experimentu z neho začal vychovávať dievča menom Brenda. Nechal ho preoperovať na ženu, nútil ho nosiť ženské šaty a učil ho ženské sociálne a pohlavné roly. Mužský mozog sa však nedal oklamať. Keď mala „Brenda“ 14 rokov, vrátila sa k svojej mužskej identite a prijala meno David. Ženskú minulosť David označoval za „neznesiteľné muky“. „To, čo doktor Money urobil môjmu telu, bol iba zlomok z hrôz, ktoré ublížili mojej duši,“ povedal. Nakoniec však spáchal samovraždu.

Viac géniov a viac hlupákov

Ešte pred sto rokmi sa vedci domnievali, že muži sú šikovnejší. Príroda ich vraj predurčila na politiku, obchod, vedu či filozofiu. Menej inteligentným ženám prisúdila starostlivosť o rodinu. Opakované výskumy IQ tento predsudok vyvrátili. Ženy síce majú asi o 10 percent menšie mozgy ako muži, ale ich inteligencia s tým vôbec nesúvisí. Keby to bola pravda, najmúdrejšími živočíchmi by boli kone, slony alebo veľryby. Menší mozog je prosto odrazom menšieho telesného vzrastu žien, nič viac. Množstvo výskumov však ukazuje, že inteligencia je u oboch pohlaví rozdelená rôzne. U mužov sa vyskytuje viac extrémov na obidvoch stranách IQ spektra, teda viac géniov, ale aj viac hlupákov. Ženská inteligencia je štatisticky priemernejšia. Nestretnete toľko hlúpych žien, ale ani toľko vynikajúcich matematičiek alebo fyzičiek. Neznamená to, že neexistujú, je to len štatistika. Určite poznáte aj veľmi múdru alebo veľmi hlúpu ženu.

01 - Modified: 2023-09-22 12:51:49 - Feat.: - Title: Ako ste na tom s jazykovou inteligenciou? Otestujte sa v kvíze 02 - Modified: 2023-09-21 09:00:00 - Feat.: - Title: Neuralink Elona Muska bude môcť testovať mozgové implantáty na ľuďoch. Povolili im nábor ľudských subjektov 03 - Modified: 2023-09-14 14:21:30 - Feat.: - Title: Ako je to s „pivnými okuliarmi“. Štúdia sa pozrela na to, kto mužom pripadá atraktívnejší po požití alkoholu 04 - Modified: 2023-09-17 12:00:00 - Feat.: - Title: Päť vecí, ktoré muži na ženách neznášajú. Robíte ich aj vy? 05 - Modified: 2023-09-05 15:21:50 - Feat.: - Title: Protiklady sa nepriťahujú, ukazuje vedecká štúdia
menuLevel = 2, menuRoute = science/biologia-a-chemia, menuAlias = biologia-a-chemia, menuRouteLevel0 = science, homepage = false
27. september 2023 16:44