StoryEditor

Získali ste vlani byt či pôdu? Čaká vás podanie priznania

Na daň za byt, garáž či záhradu máte ešte chvíľu čas. Keďže koniec januára pripadá na víkend, posledný termín pre vás je pondelok 1. februára.

Kto a dokedy musí podať priznanie k dani z nehnuteľností? Podľa akých sadzieb? Kde vziať manuál, ako krok za krokom vyplniť tlačivo pre právnickú a fyzickú osobu? To všetko sa dozviete z pondelkovej prílohy HN, ktorú venujeme dani z nehnuteľností. Zistíte z nej, či sa aj vás týka priznanie, alebo čo pre vás platí, ak vám zmeny v majetku nenastali. V prílohe informujeme aj o tom, ako je to so sadzbami, ktoré si vo svojej réžii určujú samy obce a mestá.

Čo patrí do miestnych daní

Pri dani z nehnuteľností ide o majetkovú daň, ktorá sa konkrétne riadi zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patrí sem celá škála miestnych daní:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov nebytových priestorov.

Správcom dane je obec alebo mesto, v katastrálnom území ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade miest Bratislava a Košice sú správcom dane z nehnuteľností tieto mestá, a nie ich mestské časti.

Zdaňovacie obdobie

Uvedené priznanie sa podáva za kalendárny rok, pričom tlačivo sa odovzdáva vždy do konca januára nasledujúceho roka, teraz je to za rok 2016, teda do 1.2.2016. Daň sa platí dopredu.

Kto podáva priznanie

Je to každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť alebo ju skolaudovala a má ju k 1. januáru 2016 zapísanú v katastri nehnuteľností. Uvedená povinnosť sa týka nielen tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť, ale aj tých, ktorým nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie sa podáva aj vtedy, ak ste predali nehnuteľnosť, ktorá už k 1. januáru nie je zapísaná v katastri nehnuteľností.

Viaceré druhy priznaní

V praxi existujú dva druhy daňových priznaní k dani z nehnuteľností: (obyčajné) priznanie  a čiastkové priznanie (k dani z nehnuteľností).
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote do konca januára 2016.
Priznanie sa podáva v prípade, ak daňovníkovi u správcu dane vzniká daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti. Čiastkové priznanie sa podáva v prípadoch, ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, dôjde k zmene druhu nehnuteľnosti, účely využívania alebo zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti.

Ak vlastník nemá zmenu 

Ak nedôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmenám (2015), priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva a správca dane (obec, mesto) vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2016 podľa stavu k 1. januáru 2016.

Kedy platíte daň cez rok 

V priebehu roka sa daň z nehnuteľností musí zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň si daňovník sám nepočíta. Na základe údajov z priznania alebo čiastkového priznania ju vypočíta za daňovníka správca dane. Tento daň vyrubí rozhodnutím a zašle ho daňovníkovi. Rozhodnutie bude zahŕňať informácie kam daň z nehnuteľnostní na rok 2016 uhradiť a ako platbu dane identifikovať.


Čo nájdete v pondelkovej prílohe HN venovanej dani z nehnuteľností

– Aký sú termíny, formuláre a ďalšie koordináty na priznanie majetkovej dane
– Máme pre vás postup pri vypĺňaní tlačiva, ktoré je spoločné pre fyzickú aj pre právnickú osobu
– Podanie je možné papierovou formou, ale v niektorých obciach a mestách už aj elektronicky
– Kde sa dozviete, či je možné podanie aj elektronicky
– Sadzby dane si určujú mestá a obce, čo o tom hovorí zákon

 

Ďalšie pravidlá postupu pri dani za byt, dom či pozemok, ako aj manuál na vyplnenie formulárov nájdete v pondelkových Hospodárskych novinách v prílohe na stranách 17,18,19 a 20. Tu je ukážka. 

01 - Modified: 2008-01-15 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Monica Lewinská pred voľbami uteká
01 - Modified: 2023-09-15 06:00:00 - Feat.: - Title: Zo starého bytu na Vinohradoch je moderný byt s čistým dizajnom. Premena pred a po vás nadchne 02 - Modified: 2023-09-12 12:45:09 - Feat.: - Title: Toto asi nedomyslel. Rapera obvinili z vraždy, o zločine pred tým naspieval song 03 - Modified: 2023-09-12 22:00:00 - Feat.: - Title: Veľké zmeny pri stavbe domu, bazénu či altánku: odkedy platia a ako ich po novom zapíšete na katastri? 04 - Modified: 2023-09-19 22:00:00 - Feat.: - Title: Pri zahraničnej expanzii treba zvážiť všetky aspekty práce na diaľku 05 - Modified: 2023-08-21 16:55:18 - Feat.: - Title: Talianska vláda po bankách nezavedie ďalšie mimoriadne dane, vyhlásil minister obchodu
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. september 2023 13:53