StoryEditor

Hľadáte prácu v oblasti bezpečnosti? Tu sú ponuky

10.07.2019, 13:27
Autor:
kluklu
V spolupráci s portálom ISTP.sk vám Hospodárske noviny prinášajú prehľad pracovných ponúk v oblasti BOZP, hospodárskej správy a prevádzky.
Názov: Prevádzkar-údržbár administratívnej budovy      
Miesto: Bratislava-Ružinov      
Spoločnosť: FINSTAV, spol. s r.o.      
Informácie: Prevádzka a údržba administratívnej budovy. Pracovný pomer na neurčitý čas. Aspoň 5 rokov praxe. Nástup možný ihneď.      
Základná zložka mzdy: 900 € za mesiac      
Kontakt: Ing. Ján Augustín, tel.: +421910325784, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1599013/prevadzkar-udrzbar-administrativnej-budovy      
       
       
Názov: Referent - fakturácia a prevádzka vnútornej správy      
Miesto: Bratislava-Nové Mesto      
Spoločnosť: Pedagogická fakulta UK      
Informácie: Komplexné bilancovanie agendy spojenej so správou budov, hnuteľného i nehnuteľného majetku, so zabezpečovaním údržby a opráv, s prenajímaním priestorov. Evidencia a rezervácia miestností v IS. Vystavovanie objednávok a faktúr a pod.      
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme      
Kontakt: Mgr. Petra Kubová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1591995/referent-fakturacia-a-prevadzka-vnutornej-spravy      
         
         
Názov: Pracovník vlastnej ochrany - informátor      
Miesto: Sládkovičovo      
Spoločnosť: MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo      
Informácie: Zabezpečovanie a kontrola vstupu a výstupu ľudí z objektu. Vedenie evidencie prichádzajúcich / odchádzajúcich vozidiel. Usmerňovanie návštev a pod.      
Základná zložka mzdy: 780 € za mesiac      
Kontakt: Mgr. Ivana Vavríková, tel.: +421317841741, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1594777/pracovnik-vlastnej-ochrany-informator      
         
         
Názov: HSE Technik / Koordinátor (BT, ABT)      
Miesto: Dunajská Streda      
Spoločnosť: METRANS /Danubia/, a.s.      
Informácie: Zodpovednosť za dokumentáciu BOZP / OPP / CO. Vedenie požiarnej knihy, vykonávanie pravidelných kontrol BOZP / OPP /CO. Interné školenia zamestnancov a pod.      
Základná zložka mzdy: 1000 € za mesiac      
Kontakt: Katarína Vargová, tel.: +421918776927, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1583071/hse-technik-koordinator-bt-abt-      
       
       
Názov: Odborný referent BOZP      
Miesto: Bošany      
Spoločnosť: RIALTO s.r.o.      
Informácie: Školenia zamestnancov v oblasti BOZP. Spolupráca s dodávateľskými firmami v oblasti BOZP. Vedenie evidencie a kontroly prideľovania OOPP a pod.      
Základná zložka mzdy: 800 € za mesiac      
Kontakt: Ing. Alexandra Spidlikova, tel.: +421387463127, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1599264/odborny-referent-bozp      
         
       
Názov: Správca majetku      
Miesto: Ilava      
Spoločnosť: JAMP, s.r.o.      
Informácie: Pracovný pomer na neurčitý čas. Nástup možný ihneď. Po ukončení skúšobnej doby prehodnotenie mzdy. Možnosť benefitov na základe pracovných výsledkov. Možnosť osobného rastu.      
Základná zložka mzdy: 900 € za mesiac      
Kontakt: Mgr. Jana Taha, tel.: +421908742824, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1588167/spravca-majetku      
       
         
Názov: Technik - správca bytov a objektov      
Miesto: Nitriansky kraj      
Spoločnosť: Bytkomfort, s.r.o.      
Informácie: Zabezpečenie úkonov v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmlúv o výkone správy.      
Základná zložka mzdy: 800 € za mesiac      
Kontakt: Ing. Adriana Mančušková, tel.: +421356923841, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1593022/technik-spravca-bytov-a-objektov      
         
         
Názov: Referent/ka pozemkového oddelenia      
Miesto: Dubník      
Spoločnosť: AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.      
Informácie: Nákup a prenájom pozemkov. Spravovanie agendy nájomných a kúpnych zmlúv. Agenda na katastrálnom úrade a pod.      
Základná zložka mzdy: 600 € za mesiac      
Kontakt: Ján Glemba, tel.: +421905207130, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1575177/referent-ka-pozemkoveho-oddelenia      
         
         
Názov: Recepčný/á      
Miesto: Nitra      
Spoločnosť: OKO Centrum, spol. s r.o.      
Informácie: Nočná recepčná. Pracovný pomer na neurčitý čas. Nástup možný ihneď.      
Základná zložka mzdy: 500 € za mesiac      
Kontakt: Alena Seléšiová, tel.: +421911212118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1600072/recepcny-a-hotel-oko-nitra      
       
       
Názov: Vrátnik      
Miesto: Sebechleby      
Spoločnosť: EURO-SEB, s.r.o.      
Informácie: Pomocný pracovník v bezpečnosti plní jednoduché úlohy podľa pokynov a inštrukcií na zabezpečenie ochrany majetku a osôb.      
Základná zložka mzdy: 3,59 € za hodinu      
Kontakt: Lucia Molnárová, tel.: +421905549650, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1579704/vratnik      
         
         
Názov: Správca budovy a vozového parku      
Miesto: Žilina      
Spoločnosť: A2B, s.r.o.      
Informácie: Správa budov spoločnosti. Agenda hasiacich prístrojov, prevádzky vozidiel spoločnosti a ochrany životného prostredia. Súčinnosť s KR HaZZ SR v prevencii PO a pod.      
Základná zložka mzdy: 700 € za mesiac      
Kontakt: Zuzana Švoliková, tel.: +421907174081, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1574194/spravca-budovy-a-vozoveho-parku      
         
         
Názov: Zásobovač      
Miesto: Bratislava-Ružinov, Lietavská Lúčka      
Spoločnosť: ELINSS, s.r.o.      
Informácie: Vyzásobovanie zákaziek materiálom, pomocné práce na stavbe v prípade potreby, zabezpečenie odvozu pracovníkov na stavbu, evidencia materiálu, dochádzky.      
Základná zložka mzdy: 900 € za mesiac      
Kontakt: Pavel Kurej, tel.: +421919197109, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1584517/zasobovac      
         
       
Názov: Špecialista optimalizácie procesov      
Miesto: Košice-Staré Mesto      
Spoločnosť: T-Systems Slovakia s.r.o.      
Informácie: Plní úlohy spojené s príslušnými procesmi produkcie. Koordinuje a riadi procesy v súlade s platnými normami, aby sa zvýšila efektívnosť servisnej činnosti a spokojnosť zákazníka. Vypracováva interné a externé reporty týkajúce sa riadenia procesov.      
Základná zložka mzdy: 750 € za mesiac      
Kontakt: Janka Wencelova, tel.: +421557858218      
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1586854/specialista-optimalizacie-procesov      
       
         
Názov: Referent obstarávania      
Miesto: Košice-Západ      
Spoločnosť: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť      
Informácie: Komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti verejného obstarávania.      
Základná zložka mzdy: 745 € za mesiac        
Kontakt: Mgr. Valéria Kolesárová, tel.: +4210556407120, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1600068/referent-obstaravania        
           
           
Názov: Prevádzkový technik        
Miesto: Košice-Staré Mesto        
Spoločnosť: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4        
Informácie: Riadi a koordinuje technické operácie týkajúce sa oddelení prevádzky a údržby. Zabezpečuje komplexne správu nehnuteľného majetku - správu budovy. Zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky VTZ a pod.        
Základná zložka mzdy: 970 € za mesiac        
Kontakt: Mgr. Zdenka Sloviková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1594108/prevadzkovy-technik        
           
           
Názov: THP pracovník        
Miesto: Tulčík        
Spoločnosť: Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku        
Informácie: Spracovanie finančných dokladov spoločnosti, vrátane DPH. Zabezpečenie riadného a včasného účtovania faktúr a skladových položiek, obsluha pokladne.        
Základná zložka mzdy: 550 € za mesiac        
Kontakt: Terézia Gajdošová, tel.: +4210905197402, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1598059/thp-pracovnik        
         
         
Názov: Prevádzkar        
Miesto: Veľká Lomnica        
Spoločnosť: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.        
Informácie: Komplexné zabezpečenie chodu stravovacej prevádzky v celodennom režime. Zabezpečenie objednávok a príjmu tovaru. Agenda evidencie faktúr a ich spracovanie a pod.        
Základná zložka mzdy: 650 € za mesiac        
Kontakt: Jana Soboličová, tel.: +4210918999252, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1582575/prevadzkar      

01 - Modified: 2023-06-03 07:51:05 - Feat.: - Title: Za cestovaním za prácou sú rozdiely. Každý štvrtý zamestnanec na Slovensku býva v inom okrese, ako pracuje 02 - Modified: 2023-05-30 12:56:39 - Feat.: - Title: Čoraz viac mladých zostáva po škole doma bez práce. Ich podiel presiahol 12 percent 03 - Modified: 2023-06-03 10:51:33 - Feat.: - Title: Štvordňový pracovný týždeň: Na Slovensku sa objavil prvý odvážnejší hráč, zvažujú to aj ďalší 04 - Modified: 2023-05-27 22:00:00 - Feat.: - Title: Kultúra pýtania sa v 21. storočí: Pane, vy ste tehotný? 05 - Modified: 2023-05-22 08:33:30 - Feat.: - Title: Ako nám zmení umelá inteligencia pracovný deň? Strata pracovných miest nemusí byť taká dramatická
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. jún 2023 09:35