Archív HN
StoryEditor

Psa bez čipu nemôžete po novom ani predať, ani kúpiť

03.09.2018, 00:01
Od septembra tohto roku sa podľa zákona v praxi mení prístup k postaveniu zvieraťa na Slovensku ako k živému tvorovi. Zvieratá budú označené a údaje o nich budú hlásené do registra.

Označenie mikročipom
Majiteľ musí dať psa, ktorý sa narodí pred 31. augustom, označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Rovnako musí dať majiteľ začipovať psa, ktorý sa narodil pred platnosťou zákona a chce ho predať alebo darovať.

Ak sa pes narodí po prvom septembri tohto roku, bude nutné začipovať ho pred prvou zmenou majiteľa, avšak najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. Označovanie zvierat môže robiť výhradne súkromný veterinárny, a to transponderom. V prípade označenia koňovitého zvieraťa môže zviera označiť aj kvalifikovaná osoba, ktorú poverí ministerstvo.

Vstup veterinára
Po novom môže veterinárny lekár vstupovať pri kontrole na pozemok, na stavbu, do prevádzkarne, do zariadenia či do dopravného prostriedku. Veterinár nesmie však vstupovať do obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa, ak s veterinárnou kontrolou nesúvisia.

Ak je však podozrenie, že je ohrozený život či zdravie osoby alebo zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie či prevádzkovanie hospodárskej činnosti, ktorá súvisí s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov, môže veterinár z dôvodu kontroly do takého obydlia vstúpiť.

Zviera nie je vec
Zviera od septembra nemožno považovať za vec v právnom zmysle. Nová právna úprava sleduje najmä etiku ochrany zvierat, ekologické hľadiská a vzťah človeka k prírode. To znamená, že od 1. septembra sú predmetom občianskoprávnych vzťahov veci, živé zvieratá, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.

Živé zviera má význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. O zhabaní, usmrtení, zabití alebo dočasnom umiestnení zvieraťa do náhradnej starostlivosti rozhoduje veterinárny inšpektor.

Zákaz týrania
Zákon o veterinárnej starostlivosti zastrešuje zmeny o identifikácii a registrácii zvierat, a to v spojitosti so živými nálezmi zvierat, odchyte túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov. Tiež bol zmenený zákon o ochrane zvierat. Ide hlavne o zákaz týrania zvierat a ďalšie zákazy pri používaní či propagovaní zvierat.

Povinnosti obce
Obec je od začiatku septembra povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na svojom území. Následne ich musí umiestniť do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Zákon by tak mal zjednodušiť a skrátiť lehotu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu. V praxi to začne platiť 31. októbra 2019.

Majitelia psov
Pri zmene majiteľa psa musí pôvodný vlastník nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní súkromnému veterinárovi. Rovnako má nahlásiť aj jeho úhyn.

Držiteľ zvieraťa musí okrem začipovania aj naďalej zabrániť úniku zvieraťa a jeho neplánovanému či nežiaducemu rozmnožovaniu. Čipovanie zabezpečia súkromní veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra.

Za čipovanie sa mu bude platiť maximálne 10 eur. Ak by bola majiteľom psa narodeného do 31. októbra 2019 osoba v hmotnej núdzi, čipovanie zaplatí štát. Ak vlastník psa nezačipuje, môže mu byť uložená pokuta. Tú však môže dostať najskôr šesť mesiacov po 31. októbri 2019.

Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je povinný zabezpečiť označenie a identifikáciu zvieraťa do 30. novembra 2018.

Zvieratá v cirkusoch
Sprísňujú sa aj podmienky na prevádzkovanie cirkusov. Prevádzkovatelia sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a rušiť rozhodnutia o schválení zvierat pre cirkusy.

To, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať, určí vyhláška. A regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí prevádzkovateľovi bitúnka zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu.

01 - Modified: 2023-05-11 10:51:35 - Feat.: - Title: V bagete od známeho slovenského výrobcu našli nebezpečnú baktériu. Patogény boli aj inde vo výrobe 02 - Modified: 2023-05-03 11:31:37 - Feat.: - Title: Plánujete kúpu jazdeného auta? Istotou nie je ani autobazár, na tieto veci nezabudnite 03 - Modified: 2023-05-02 15:27:05 - Feat.: - Title: Pozor, váš nový pas môže mať problém na letiskách. Štát spustil nástroj na jeho overenie 04 - Modified: 2023-04-03 09:48:00 - Feat.: - Title: Je lepšie behať v topánkach či bez nich? 05 - Modified: 2023-03-16 09:31:40 - Feat.: - Title: Náš čip ušetrí gigantom miliardy, hovorí pre HN Slovák, ktorého firma prichádza s prevratnou novinkou
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. máj 2023 14:32