StoryEditor

Topíte sa v dlhoch? Ak vám súd odklepne splátkový kalendár, o majetok neprídete

06.02.2018, 11:26
Autor:
kokkok
Máte dlh? Vďaka splátkovému kalendáru nemusíte stratiť svoj majetok. Uspokojenie nezabezpečených veriteľov nesmie však byť nižšie ako 30 percent. O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd.

Jednou z možností, ako absolvovať oddlžovací proces a zároveň nestratiť majetok, je využitie splátkového kalendára. Určený je pre fyzickú osobu, teda aj živnostníka, ktorý si môže svoj majetok ponechať, ak bude schopný hoci len čiastočne uspokojiť svojich veriteľov zo svojich príjmov.

Pohľadávky nezabezpečených veriteľov
„Jednou z podmienok je, že pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú na základe splátkového kalendára uspokojené najmenej vo výške 30 percent,“ vraví Ján Gajan, vedúci advokát a partner HMG Advisory Group.

Správca pri zostavovaní jeho návrhu vychádza z podkladov, ktoré mu predloží dlžník. Alebo dlžník a advokát určený Centrom právnej pomoci. Preto je potrebné, aby boli podklady čo najaktuálnejšie a najpresnejšie.

„V rámci prípravy návrhu splátkového kalendára oznamujú správcom výšku svojich pohľadávok aj samotní veritelia a to z vlastnej iniciatívy. Považujeme to za prospešné a účelné, keďže sa tým predchádza prípadným nejasnostiam,“ dopĺňa advokát HMG Advisory Group Tomáš Štefko.

Preddavok na odmenu a náhradu nákladov
Dlžník zaplatí preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov, najmenej 500 eur. Platí sa na účet určený správcom. Správca ho spravidla vyzve, aby preddavok zaplatil do siedmich dní od doručenia výzvy. Ak si túto povinnosť v stanovenej lehote nesplní, oznámi to správca Obchodnému vestníku, čím sa konanie ukončí, teda k oddlženiu dlžníka nedôjde.

Ak dlžník preddavok zaplatí, správca zostaví návrh splátkového kalendára, a to do 45 dní od zaplatenia preddavku.

Platí teda, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov na základe návrhu splátkového kalendára nesmie byť nižšie ako 30 percent. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca to zverejní v Obchodnom vestníku a odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak to však pomery dlžníka dovoľujú, správca pripraví návrh splátkového kalendára a oznam o zostavení splátkového kalendára spolu s percentom uspokojenia nezabezpečených veriteľov zverejní v Obchodnom vestníku.

Zverejnenie oznamu a podávanie námietok
Od zverejnenia oznamu o zostavení návrhu splátkového kalendára v Obchodnom vestníku plynie veriteľom 90-dňová lehota na podávanie námietok k návrhu splátkového kalendára. Na oneskorené námietky sa neprihliada. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom dlžníka, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Zároveň platí, že správca je oprávnený upraviť návrh splátkového kalendára, ak k tomu smerujú námietky veriteľov.

Po uplynutí 90-dňovej lehoty správca predloží návrh splátkového kalendára, prípadne podané námietky spolu s vyjadrením správcu príslušnému súdu.

O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd, ktorý je povinný vysporiadať sa s prípadnými námietkami veriteľov. Spravidla vypočuje správcu, a ak to považuje za potrebné, môže nariadiť pojednávanie. V prípade, že tak neurobí, povinný je rozhodnúť o návrhu splátkového kalendára, a to do 30 dní odo dňa predloženia návrhu správcom. Ak dôjde k nariadeniu pojednávania, zákon lehotu na rozhodnutie o splátkovom kalendári nestanovuje.

Súd určí splátkový kalendár
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol splátkový kalendár určený súdom.

Termíny splátok sú stanovené ustanovením § 168f ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a závisia od výšky plnenia na základe určeného splátkového kalendára. Dlžník sa môže písomne dohodnúť s veriteľom aj na inej lehote splatnosti jednotlivých splátok.

Pohľadávky veriteľov, ktoré sa v dôsledku určenia splátkového kalendára stali voči dlžníkovi nevymáhateľné, sú aj naďalej vymáhateľné voči ich ručiteľom, prípadne voči iným osobám zabezpečujúcich záväzky dlžníka.

01 - Modified: 2023-05-31 20:13:55 - Feat.: - Title: Súd poslal na viac než osem rokov za mreže Rusa, ktorý hádzal zápalné fľaše pri proteste proti vojne 02 - Modified: 2023-05-31 17:05:33 - Feat.: - Title: Pred britský súd predstúpili členovia kastračného gangu, zmrzačili mužov a videá predávali 03 - Modified: 2023-05-29 13:01:22 - Feat.: - Title: Kažimír nebude v utorok vypovedať v kauze Mýtnik. Dôvodom je pracovná cesta 04 - Modified: 2023-05-29 13:04:32 - Feat.: - Title: Príde o vilu pod Slavínom? Bašternákove tri byty majú prepadnúť štátu, rozhodol súd 05 - Modified: 2023-05-23 11:53:49 - Feat.: - Title: Nemecký kancelár Scholz vyzval na dohodu o znižovaní dlhov v Európskej únii, nedávne krízy ich zvýšili
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. jún 2023 13:37