StoryEditor

Ako nájsť rovnováhu medzi prácou a rodinou

05.12.2022, 00:00

Odsúvať rodinu bokom kvôli práci nie je prejavom zodpovednosti – ani zamestnaneckej, ani rodičovskej. Moderným trendom je nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma svetmi, v čom nám majú pomôcť práva, zavedené Európskou úniou.

Moderné pracovné návyky formujú najmä narastajúce nároky na zamestnancov, technologický pokrok, ale aj snaha o väčšie zapojenie žien do pracovného trhu a otcov do chodu domácnosti. Od augusta 2022 preto v celej Európskej únii platia práva, ktoré prispejú k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov. Uľahčia zdieľanie povinností medzi rodičmi a všetkým opatrovateľom umožnia zladiť kariéru so starostlivosťou o blízkych. Nové európske sociálne práva pridávajú k materskej dovolenke aj otcovskú dovolenku.

Rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom však neocenia len mladé rodiny. Smernica EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom preto tiež umožňuje zamestnancom čerpať dovolenku na to, aby sa mohli starať o príbuzných, ktorí potrebujú ich pomoc. Všetci pracujúci rodičia s deťmi do veku najmenej osem rokov a všetci opatrovatelia majú po novom právo požiadať o skrátený alebo flexibilný pracovný čas, ktorý je obľúbený najmä pri kancelárskych zamestnaniach. V pružnom pracovnom čase sa predpokladá, že zamestnanec je počas najvyťaženejších hodín plne prítomný v práci, no to, o koľkej sa mu začne a skončí pracovný deň, si vie prispôsobiť. Takýto spôsob práce kladie menej tlaku na zamestnancov, ktorí si môžu ohýbať pracovný čas tak, aby stihli aj iné povinnosti, a následne sa môžu naplno venovať svojej práci, čo je víťazstvom aj pre zamestnávateľa.

image
Shutterstock

Otcovská dovolenka už aj na Slovensku

Celoživotné a hlboké puto s deťmi si rodičia vytvárajú od prvých okamihov príchodu nového života na svet. Budúci otcovia dlhodobo volajú po vytvorení takých podmienok, ktoré im umožnia aktívne venovať čas svojim novonarodeným potomkom. Preto aj slovenskí otcovia majú od novembra tohto roka nárok na čerpanie otcovskej dovolenky najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu do skončenia otcovskej dovolenky bez ohľadu na to, či matka súbežne poberá materskú alebo rodičovský príspevok. Výška „otcovského“ musí byť minimálne v hodnote nemocenského.

Čerpanie otcovskej dovolenky sa môže predĺžiť o obdobie, v ktorom sú dieťa alebo matka s dieťaťom hospitalizovaní. Ak sa rozhodne, otec dieťaťa nemusí čerpať otcovskú dovolenku a namiesto toho môže využiť možnosť čerpania materskej dovolenky, ktorá ostáva v platnosti. Okrem spomínanej otcovskej dovolenky má zamestnanec nárok aj na úpravu alebo skrátenie pracovného času či prácu z domu z dôvodu starostlivosti o dieťa do určitého veku.

Vyššie zastúpenie žien na trhu práce

Podľa najnovších štatistík je zamestnanosť žien v EÚ o 10,8 % nižšia ako zamestnanosť mužov. Európska komisia sa preto rozhodla tento problém riešiť a zavedením nových pravidiel chce zvýšiť zamestnanosť žien, ich príjmy a umožniť im kariérne napredovanie. Nárast zamestnanosti žien môže taktiež do istej miery riešiť problém so starnutím obyvateľstva.

„Smernica EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom povzbudzuje mužov a ženy, aby sa lepšie delili o rodičovské a opatrovateľské povinnosti. Muži aj ženy si zaslúžia rovnakú šancu čerpať rodičovskú alebo opatrovateľskú dovolenku, ako aj rovnaké príležitosti byť súčasťou trhu práce a prosperovať na ňom,“ hovorí eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalli.

 

Ako zladiť prácu a súkromie?

Túto otázku si kladie každý rodič. Aj preto je cieľom EÚ posilniť svoje sociálne politiky a zabezpečiť pre občanov účinnejšie práva. Medzi priority sociálneho piliera EÚ preto patrí rovnosť v prístupe na pracovný trh, spravodlivé pracovné podmienky a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. V záujme modernizácie existujúceho právneho rámca Komisia navrhla smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktorá zachováva existujúce práva a vychádza z nich, pričom ich vylepšuje a zavádza nové práva pre ženy, ako aj pre mužov.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
28. marec 2023 08:34