StoryEditor

Thajčan si vás prešacuje očami

24.08.2006, 00:00
Thajsko je na celom svete preslávené svojou tolerantnosťou a pohostinnosťou, takže pre priemerného turistu zvyčajne nie je ťažké prispôsobiť sa miestnym zvyklostiam. Iné pravidlá platia pre obchodníkov a manažérov. Pozitívny výsledok obchodných rokovaní vo veľkej miere závisí od toho, ako dokážu pochopiť a predvídať správanie a konanie thajských partnerov. Dôležité je preto poznať hodnotový systém Thajčanov, spôsob ich myslenia a tomu prispôsobiť svoje správanie a stratégiu obchodovania.

Thajsko je na celom svete preslávené svojou tolerantnosťou a pohostinnosťou, takže pre priemerného turistu zvyčajne nie je ťažké prispôsobiť sa miestnym zvyklostiam. Iné pravidlá platia pre obchodníkov a manažérov. Pozitívny výsledok obchodných rokovaní vo veľkej miere závisí od toho, ako dokážu pochopiť a predvídať správanie a konanie thajských partnerov. Dôležité je preto poznať hodnotový systém Thajčanov, spôsob ich myslenia a tomu prispôsobiť svoje správanie a stratégiu obchodovania.

Spoločnosť nerovných
Každodenné správanie Thajčanov a ich postoj k spoločnosti silne ovplyvňuje budhizmus. V obchodnej kultúre sú bežnou praxou návštevy budhistických mníchov v budovách, kanceláriách, na firemných podujatiach, ako sú napríklad oslavy výročí a podobne, aby im dali svoje požehnanie. Mnoho úradov nesie budhistické označenie, ručne napísaný biely symbol nad vchodom, na recepcii alebo pri logu spoločnosti. Mnohé budovy majú vo firemných priestoroch svätostánok.
Západná tradícia egalitarizmu (rovnostárstva), ktorá znamená uznávanie rovnosti všetkých ľudí a snahu o rovnaký prístup ku každému, sa v Thajsku rozvinula len nepatrne. Preto rozdiely v postavení Thajčania vnímajú ako "prirodzený poriadok" v medziľudských vzťahoch. Od malička sú vychovávaní tak, aby sa rešpektovanie hierarchie odrážalo aj v ich správaní, teda aby vždy prejavovali úctu k starším a vyššie postaveným. V duchu tejto tradície sú pre získanie postavenia vo firme menej dôležité výkon a kompetentnosť, ale skôr vyšší vek, pôvod, dĺžka zamestnania vo firme a sila rodinných vzťahov. Preto aj v moderne riadenom podniku majú mladí manažéri, ktorí postupujú na firemnom rebríčku na základe svojich výkonov, problém uplatňovať svoju autoritu voči tradične zameraným podriadeným a kolegom.

Vyzerať bohatší
Ak sa Thajčan stretne s neznámymi osobami, ako prvé sa pokúša zistiť ich sociálne postavenie a s ním spojený mocenský vplyv. Aby sa mohol rýchlo zorientovať a primerane vás pozdraviť, predovšetkým si všimne, ako ste oblečený a pokúsi sa odhadnúť váš vek. Získaný obraz si ešte môže spresniť podľa vášho správania a spôsobu rečového prejavu. Keď sa mu podarí vypátrať aj niečo bližšie o vašom vzdelaní, postavení vo firme, majetkových pomeroch, stykoch a ich dosahu, o rodine a príbuzných, tieto jednotlivosti mu umožnia zaradiť vás ako obchodného partnera do určitej hierarchie. Tak môže sociálna komunikácia s vami fungovať bez zádrhov a on vie, podľa akých vzorov správania má konať.
Kvôli nosnému významu sociálneho postavenia Thajčania inklinujú k tomu, aby sa dobre obliekali, ovešiavali sa zlatými šperkami, kupovali drahé autá, až celkom na kraj svojich finančných možností, alebo na bankový úver, len aby získali vyššie spoločenské zaradenie, než im vlastne patrí. To však nefunguje vždy, pretože Thajčania sa nedajú ľahko uviesť do omylu. Cudzincom je to predsa len nápadné a zrejme preto považujú Thajsko za blahobytnejšie, než v skutočnosti je.

Pozor na súkromné pôžičky
Mať peniaze, byť bohatým, znamená vysokú vážnosť so zodpovedajúcim sociálnym postavením. Kto má peniaze, môže si viac dovoliť. Preto nie je zavrhnutiahodné svoje bohatstvo ukazovať. Na druhej strane, ak je Thajčan v núdzi, požiada niekoho o súkromnú pôžičku. Užitočné je však vedieť, že požičiavanie medzi nimi je čosi celkom iné ako u nás! Keď si niekto požičiava, už od samého začiatku nemá v úmysle pôžičku vrátiť. Teda, ak vás niekto požiada o pôžičku, prípadne mu požičajte (ak si to môžete dovoliť), ale nech vám je jasné, že ste mu to darovali!

Pocity sa nedávajú najavo
Thajčania majú veľmi introvertnú povahu a len málo dávajú najavo svoje pocity. Citové výbuchy voči cudzím, či už pozitívne alebo negatívne, sú zriedkavé. Silné prejavy nespokojnosti, alebo dokonca výbuchy zlosti, skôr Thajčana šokujú, než by viedli k nejakému výsledku. Vychádza to z budhistického presvedčenia, že prijímanie vecí, tak ako sú, vedie k väčšej blaženosti. Na veciach, ktoré sa udejú, sa nedá nič viac meniť.
Preto sú už od detstva vychovávaní k mimoriadne vysokej miere sebaovládania. Emócie sa trvalo udržiavajú pod kontrolou, alebo prinajmenšom neprenikajú navonok. Podľa učenia Budhu sa pokiaľ možno treba vyhýbať extrémom každého druhu. Namiesto toho by sa ľudia mali cvičiť v zdržanlivosti a umiernenosti a kráčať životom "strednou cestou". Kompromis má v Thajsku vysokú hodnotu. V súlade s tým sa thajské mravy a spôsoby správania zakladajú viac na rešpektovaní pocitov blížneho a snahe o spoločenskú harmóniu.

Hravosť v živote
Ďalším dôležitým pojmom v životnej filozofii Thajčanov, ktorý treba poznať, je sanuk. Vyjadruje čosi ako mať potešenie, radosť. Život musí poskytovať čo možno najviac sanuku! Každá činnosť sa posudzuje podľa toho, či prináša potešenie a zábavu. Všetko, čo nie je sanuk, sa vníma ako obťažné a zbytočné a vybavuje sa veľkou s nechuťou. Alebo aspoň sa to snažia okoreniť trochou sanuku.
V tomto zmysle pre Thajčana musí byť sanuk aj práca. Preto thajskí manažéri nie sú až natoľko sústredení a vytrvalí ako Európania alebo Japonci. Pre nich musí všetko prebiehať uvoľnene, hravo. Že tým trpí výkon, je jasné, na druhej strane však na pracoviskách panuje lepšia atmosféra.

Dvadsať druhov úsmevu
So sanukom pravdepodobne súvisí to, že kedykoľvek stretnete v Thajsku ľudí, všetci sa usmievajú. Vyvoláva to dojem, že v krajine žijú len šťastní, spokojní a priateľskí ľudia. Aj keď to môže byť sčasti pravda, úsmev nie je vždy len výrazom šťastia a spokojnosti. Odhaliť, čo sa skrýva za úsmevom, je často ťažké, alebo sa nedá vôbec. Jestvuje totiž najmenej dvadsať druhov thajského úsmevu a môže (inak ako u nás) vyjadrovať aj negatívne emócie alebo hanbu.
Ale možno len rozpačitosť. Úsmev zakrývajúci rozpaky sa s obľubou používa na riešenie konfliktov -- tak povediac ako priznanie vlastnej viny. S tým súvisí aj ďalší spôsob úsmevu, ktorý by sa dal charakterizovať ako "bez komentára". Thajčan ho využíva na stiahnutie sa z chúlostivej situácie bez toho, aby povedal čosi také, čo by sa mu mohlo neskôr "prišiť". Tomuto spôsobu cudzinci zväčša nerozumejú, rozčuľuje ich to. Avšak uplatňovanie takejto formy prekonávania konfliktov je hlboko zakorenené v thajskom spoločenskom živote, viac ako hlasná výmena slov.

Zachovajte pokoj
Zostať pokojným a rozvážnym pri vyskytujúcich sa problémoch je pre cudzinca síce často ťažké, no je to najlepšia cesta riešenia problémov. Známe thajské "mai pen rai" (no problem, neprekáža) vás bude sprevádzať všade. Ak by akékoľvek veci nefungovali tak, ako si predstavujete, odporúča sa buď to prijať, alebo pokojne a rozvážne (aj keď to niekedy padne ťažko) hľadať riešenie. Udieraním päsťou do stola sa často dosiahne celkom opačný účinok.

Nabudúce:
Trpezlivosť v Thajsku prináša viac ruží

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/moja-kariera, menuAlias = moja-kariera, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
01. október 2023 20:33