StoryEditor

EK podniká kroky na odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien

18.07.2007, 16:20
Autor:
TASRTASR

Európska komisia (EK) dnes vydala "Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010", v ktorom sa uvádza, akými spôsobmi môže Európska únia (EÚ) dosiahnuť preklenutie rozdielov, ktoré sa za posledné desaťročie takmer nezmenili. Podľa EK zarábajú totiž ženy vo všetkých odvetviach hospodárstva EÚ stále v priemere o 15 % menej ako muži.
"Napriek tomu, že dievčatá dosahujú v škole lepšie výsledky ako chlapci a na trh práce vstupuje viac žien s vysokoškolským vzdelaním ako mužov, naďalej pretrváva 15-% rozdiel v odmeňovaní. Takáto situácia je absurdná a vyžaduje si zmenu," uviedol komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla.
Cieľom dnešného oznámenia EK je analyzovať príčiny rozdielov v odmeňovaní a vytýčiť postupy na ich odstránenie na úrovni EÚ. Zdôrazňuje sa v ňom, že problém rozdielov v odmeňovaní možno riešiť len prostredníctvom opatrení na všetkých úrovniach, zapojením všetkých zainteresovaných subjektov a zameraním sa na všetky faktory, ktoré ho spôsobujú.
Rozdiel v odmeňovaní je tiež podľa správy vyjadrením nerovnosti na trhu práce, ktorá postihuje prevažne ženy. Ide najmä o ťažkosti spojené s vyvažovaním pracovného a súkromného života. "Ženy vo väčšej miere využívajú možnosť pracovať na čiastočný úväzok a majú častejšie prestávky v zamestnaní, čo má negatívne následky na ich profesionálny rozvoj. Aj naďalej zaostávajú, pokiaľ ide o zastúpenie na manažérskych postoch, a pri svojom kariérnom postupe narážajú na viac prekážok a väčší odpor," uvádza EK v správe. V dôsledku toho je kariérny postup žien častejšie prerušovaný, pomalší a kratší, a tým aj menej ohodnotený ako v prípade mužov.
EK si v tejto oblasti vytýčila niekoľko cieľov. Prvým je zabezpečenie lepšieho uplatňovania súčasných právnych predpisov. Ďalej je to boj proti rozdielom v odmeňovaní ako neoddeliteľná súčasť politík zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch, najmä využívaním financovania Európskym sociálnym fondom. EK chce tiež presadzovať zásadu rovnakej odmeny u zamestnávateľov prostredníctvom koncepcie sociálnej zodpovednosti, ako aj podporovať výmenu osvedčených postupov v celej EÚ a zapájať sociálnych partnerov.
Pod rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien sa rozumie rozdiel medzi priemernou hodinovou mzdou mužov a žien pred zdanením v rámci hospodárstva ako celku. Je odzrkadlením pretrvávajúcej diskriminácie a nerovnosti na trhu práce, ktorá v praxi postihuje najmä ženy.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
28. september 2023 00:36